כל התאריכים

תאריך אולם מחיר רכישה
יום ראשון, 21 אפריל 2024 : בשעה 09:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 21 אפריל 2024 : בשעה 10:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 21 אפריל 2024 : בשעה 11:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 22 אפריל 2024 : בשעה 09:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שני, 22 אפריל 2024 : בשעה 10:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 25 אפריל 2024 : בשעה 09:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 25 אפריל 2024 : בשעה 10:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום חמישי, 25 אפריל 2024 : בשעה 11:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 26 אפריל 2024 : בשעה 09:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 26 אפריל 2024 : בשעה 10:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שישי, 26 אפריל 2024 : בשעה 11:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 27 אפריל 2024 : בשעה 09:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 27 אפריל 2024 : בשעה 10:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 27 אפריל 2024 : בשעה 11:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 28 אפריל 2024 : בשעה 09:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 28 אפריל 2024 : בשעה 10:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום ראשון, 28 אפריל 2024 : בשעה 11:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 1 מאי 2024 : בשעה 09:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 1 מאי 2024 : בשעה 10:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום רביעי, 1 מאי 2024 : בשעה 11:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 4 מאי 2024 : בשעה 09:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 4 מאי 2024 : בשעה 10:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
יום שבת, 4 מאי 2024 : בשעה 11:00 בית לגיל הרך - משחקייה 25 עד 35 ₪ הזמן עכשיו
מערכת למכירת כרטיסים